nedelja, 16. oktober 2011

Računalniška in internetna pismenost slovenske mladine

Računalniška in internetna pismenost slovenske mladine

četrtek, 02. junij 2011

Naklonjenost študentov in učiteljev do e-študija in metod poučevanja v visokem šolstvu

Naklonjenost študentov in učiteljev do e-študija in metod poučevanja v visokem šolstvu

četrtek, 21. april 2011

Računalniška in internetna pismenost, vstopnica za informacijsko družbo

RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST, VSTOPNICA ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO