ponedeljek, 05. januar 2015

E-študij v slovenskem visokošolskem prostoru

Povzetek

Svetovni trendi izvajanja študija na daljavo oziroma e-študija se širijo tudi v slovenski visokošolski izobraževalni prostor. Tako za študijsko leto 2014/2015 visokošolski zavodi, za dodiplomski študij na daljavo, razpisujejo 930 vpisnih mest. Iz razpisa izhaja, da se študij na daljavo pojavlja le na izrednem študiju, čeprav bi takšen način študija, predvsem ker se študij izvaja prek spleta (e-študij), lahko predstavljal tudi način izvedbe rednega študija. V medijih se pojavljajo dvomi o kakovosti študija na daljavo, zato v prispevku prikazujemo pregled zakonodaje in spremljajočih dokumentov ter izpostavljamo kritične točke, na katere bi pri izvajanju e-študija morali biti pozorni. E-študij je le način izvedbe študija, pri čemer bi, ob upoštevanju sodobnih pedagoških pristopov, študij moral biti usmerjen na študenta in njegovo dejavnost ter doseganje učnih izidov akreditiranega študijskega programa. Enotna bi morala biti tudi presoja kakovosti izvedbe študija, za katero predlagamo, da se iz presoje prehodnosti, števila diplomantov ter časa trajanja študija, usmeri v presojo sistemov za spremljanje doseganja učnih izidov ter odgovornosti zanje. Področje presoje učnih izidov in doseženih kompetenc postavlja slovensko visoko šolstvo pred veliko preizkušnjo.
Prispevek

torek, 28. oktober 2014

Moodle – uporaba pisave »awesome«

Pri Moodlu pogosto uporabljamo ikone s katerimi označimo različne mejnike, npr. gradiva, naloge. Zakaj namesto ikon ne bi uporabljali pisave Awesome? Kako to narediti?

  1. Uporaba pisave Awesome je vezana na teme, razvite iz Bootstrap predloge. Sama uporabljam temo Essential, ki sem jo prilagodila grafični podobi fakultete. Pod Skrbništvo strani–Videz–Essential–Splošno sem označila FontAwesome from CDN (privzeto je NE).
  2. Izberemo znak in ga vnesemo v svoje vire ali oznake. Ikone lahko poljubno povečamo (gl. spodaj)
Primer vnosa:

[fa-arrow-right fa-4x] Uporabljena ikona s 4x povečano velikostjo
[fa-book fa-3x] Uporabljena ikona s 3x povečano velikostjo
[fa-archive fa-2x] Uporabljena ikona z 2x povečano velikostjo
[fa-laptop] Uporabljena ikona brez povečave

IzgledOpen Font License