četrtek, 21. februar 2019

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učiteljevanje v srednji šoli. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sem, na Srednji-ekonomski in poslovni šoli v Kopru, poučevala ekonomijo. Ekonomija je bila v program Ekonomskega tehnika umeščena v 3. in 4. letnik. Z dijaki, ki so se po 2. letniku odločili, da bodo šolanje zaključili z eksterno maturo, sem se srečevala po 4 ure tedensko, z dijaki, ki pa so za svoj zaključek šolanja izbrali t. i. zaključni izpit, po 2 uri na teden.

Opazila sem, da imajo dijaki z razumevanjem vsebin zapisanih v učbeniku kar nekaj težav. Težave so imeli tudi pri sprotnem zapisovanju med šolsko uro, zato sem se odločila, da jim na pomoč priskočim s t. i. delovnimi listi. Delovni list je predstavljal grobi skelet učne ure, ki so ga dijaki med razlago dopolnjevali. Prvo leto so delovni listi nastajali sproti, za vsako uro posebej. Na listu so, poleg snovi, bile tudi naloge za preverjanje razumevanja snovi, pa tudi različne, na pol narisane, ali le zastavljene sheme, grafi, računske naloge, pa tudi kakšne zabavne vsebine (npr. križanke ali uganke), povezane z učno snovjo. Delovni listi so se tako množili in konec leta je nastala že kar zajetna zbirka delovnih listov, ki je pokrila celotno izvedbo predmeta v letniku. Naslednje leto sem dijake z delovnimi listi za predmet oskrbela na začetku šolskega leta. Glede na dober odziv dijakov je leta 1999, v sodelovanju s kolegicami (Heleno Fortič, Branko Likon in Mariko Šadl) ter podjetjem Pia iz Velenja, nastala tudi elektronska različica delovnega zvezka. Dijaki so si delovni zvezek naložili na svoj računalnik, ali pa smo jim učitelji v kopiranje posredovali zgoščenko, saj dogodek sega še v čas klicnega dostopa do interneta.

Primer naloge iz e-delovnega zvezka iz leta 1999:


Z uvedbo ekonomskih gimnazij se je predmet Ekonomija razpotegnil čez vsa 4. leta. Z uvodnimi vsebinami smo začeli že v 1. letniku. Dve leti mlajši dijaki so ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo vsebine sprejemali čisto drugače. Hitro sem ugotovila, da bil nasvet kolegice Šadlove, ki je bila v skupini šol s poskusnim uvajanjem ekonomske gimazije, »obrni se za 180°«, še kako na mestu. Res je bil potreben premik v načinu dela in tudi v glavi. Pred seboj nisem več imela skoraj polnoletne mladine, temveč mladino, ki je komaj zapustila osnovnošolske klopi in v srednjo šolo vstopila z različnimi motivi.

Delovne liste sem prilagodila učni snovi in starosti dijakov, vendar sem kmalu ugotovila, da je bila miselna pozornost dijakov usmerjena le še v lovljenje besed »kam kaj vpisat«. »Fill gaps« me spominja na moje šolske dni, ko smo vneto zapolnjevali prazna mesta v delovnih zvezkih, ob tem pa so nam misli uhajale vse povsod. Podobno so tudi moji dijaki prazne prostorčke izpolnjevali brez razmišljanja. Tako sem že naslednje leto zavrgla delovne liste in dijake usmerila v pisanje lastnih zapiskov, pa čeprav je bilo »prisilno pisanje zapiskov« v srednji šoli zame nesprejemljivo. Hm, če sedaj pomislim, da še študente vzpodbujam k pisanju zapiskov. No, tako sem od dijakov zahtevala pisanje zapiskov, se vmes včasih še nasmejala ob vprašanju »veliki« ali »mali« naslov... Poleg prosojnic, ki sem jih uporabila na grafoskopu (govorimo o 90.-ih prejšnjega stoletja ;-)) je med uro, na klasični zeleni tabli, nastajal še slikovni prikaz vsebine (miselni vzorec). Takšen pristop se je na koncu leta, vsaj v nižjih letnikih, pokazal za zelo uspešnega. Dijaki so bili aktivni (pisali, risali), vmes je bilo več časa za dodatno razlago in, kot raziskave danes kažejo, ročno pisanje, ob vsej tehnologiji,  sploh ni za staro šaro. Nasprotno, spodbuja miselne procese in tako prispeva k poglobljenemu učenje. Negativne učinke nepisanja opažam pri svojih študentih. Študentje, ki predavanjem sledijo s pisanjem zapiskov, lažje opravljajo študijske obveznosti in so pri njih tudi uspešnejši.

petek, 15. februar 2019

Družbena omrežja med mladimi


Mladi med 14. in 17. letom v ZDA

Raziskava raziskovalnega centra Pew je pokazala, da mladi Američani (med 14. in 17. letom) vedno pogosteje uporabljajo YouTube (85 %), Instagram (72 %) ter Snapchat (69 %), medtem ko je delež uporabnikov Facebooka padel na 51 % uporabnikov. YouTube je bolj popularen med dečki (89 %, dekleta: 81 %), medtem kot je na Instagramu (deklice: 75 %, dečki 69 %) in Snapchatu (dekleta: 72 %, dečki 67 %) več deklet. Do omrežij dostopajo predvsem prek mobilnih naprav (pametnih telefonov).

Študentje poslovne šole

Študente ob začetku predmeta povabim k izpolnitvi ankete o navadah, vezanih na uporabo računalnika in interneta ter uporabo spletnih storitev. Glede na spremembo navad ameriških mladostnikov, sem želela preveriti kako je z uporabo naprav in družbenih omrežij moj študenti poslovne šole. V anketi so sodelovali študentje 1. letnika univerzitetnega (UN) (93,9 % odziv) in strokovnega (VS) študijskega programa (83,1 % odziv) Management, UP Fakultete za management.  Zanimivo, skoraj vsi, v anketo vključeni študentje (98,5 %), redno ali pogosto uporabljajo pametni telefon za dostop do interneta, pa tudi za opravljanje študijskih obveznosti. Za šolsko delo pametni telefon redno ali pogosto uporablja 68,4 % anketiranih študentov. Le 10,5 % anketiranih študentov mobilni telefon za šolsko delo uporablja redko, ali nikoli (2,1 %). Podrobnosti so razvidne iz slike 1.

Slika 1: Pogostost uporabe naprav za dostop do interneta in za šolsko delo


Podobno kot po zgoraj omenjeni raziskavi, tudi naši študentje najpogosteje uporabljajo YouTube – pogosto ali redno ga uporablja kar 96,8 % anktiranih študentov (Slika 2). Dejansko ni študenta, ki bi YouTube-a ne uporabljal, ali pa bi ga uporabljal redko. Instagram je ravno tako zelo priljubljeno družbeno omrežje, saj ga redno ali pogosto uporablja 89,5 % anketiranih študentov. Facebook je med našimi študenti še vedno prisoten, saj ga redno ali pogosto uporablja 85,2 % anketirancev, medtem ko ga nikoli ne uporablja 5,3 % anketiranih ter dodatni 1,1 % redko. Uporabo družbenih omrežij smo merili po pogostoti uporabe. Med američani priljubljeno omrežje Snapchat ni bilo ponujeno v izbiro, so ga pa študentje vpisali pod "drugo". Tako je uporabo Snapchata zabeležilo 38,9 % anketirancev in sicer več med študenti VS programa (46,7 %) kot študenti UN programa (29,0 %).

Slika 2: Pogostost uporabe družbenih omrežij

In zakaj študentje uporabljajo YouTube? O tem pripravljam predstavitev za eno od prihodnjih konferenc.

četrtek, 11. februar 2016

Are we at Risk of Dumbing Down Courses in Order to Increase Student Satisfaction?

Florjančič, Viktorija. 2015. Are we at Risk of Dumbing Down Courses in Order to Increase Student Satisfaction? In Managing sustainable growth : abstracts of the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Eastern European Economics, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA, Portorož, 28-30 May 2015, (Management International Conference, 1854-4312). Koper: Faculty of Management, 2015, p. 219.
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-180-9/126.pdf

Abstract:
Business informatics (BI) is a compulsory course on both the professional and university management degree study programmes. Before the update of the study programme in 2013, the course was implemented in the 3rd or 4th semester and had a value of 8 ECTS. Once the changes were made to the programme in 2013, the BI course was moved to the 1st semester and was shortened by 2 ECTS. In the 2013/2014 academic year, the BI course worth 8 ECTS was implemented for the final time in the 2nd year whilst the updated course of 6 ECTS was implemented for the first time in the 1st year. The course subject matter remained almost unchanged, but the students’ activities, assessment and guidelines were adapted to the new circumstances. At the end of the course, the routine evaluation showed a significantly higher dropout rate among the 1st year students than amongst the 2nd years. The dropout rate on the professional degree programme was 49.5% at the 1st year level compared to the 14.3% at the 2nd year level. On the university degree programme, 40% of students did not pass their exam, compared to 6.2% in the 2nd year. It is a well-known fact that some students only enrol in university to receive “student” status that offers them social security and other benefits. But is this the sole reason that caused such significant differences between the dropout rates? This was the main question we posed after the 2014/2015 updated course concluded and a high dropout rate was once again recorded (38.5% among university degree students and 48.8% among professional degree students). In the 2014/2015 academic year, the updated course was only implemented in the 1st year. Despite being updated, it was implemented using the methods as the previous version of the programme; combining weekly face-to-face meetings with online student activities that were performed in the open-sourced learning management system Moodle. The approach we use is known as the blended learning approach and is being constantly improved from year to year. Thus, it can be assumed that the teaching method is not the reason for the noticeable dropout. A detailed analysis was carried out on a group of students who had been taught by the same teacher; this enabled us to exclude teacher impact as a factor affecting dropout. The survey group consisted of 95 students from the 2013/2014 course and 74 students from 2014/2015. The response rate ranged from 65.8% on the 2014/2015 professional degree programme to 78% on the 2013/2014 university degree programme. Different student characteristics were compared and some statistically significant differences were found between students and their attitudes towards study. Despite reporting that they spend less time studying, the younger students rated their study efforts slightly higher, than the older students. The 1st year students also gave a higher rating to the tutor support they had received in the online environment. The regular weekly activities and assignments were not well accepted by younger students. The regular activities were evaluated as not being easy to complete. It is rational to assume that the younger students have not developed their study skills yet. A data comparison between the first and second generation of students who attended the updated course have shown that understanding of study materials and student guidelines is very important for successfully completing the course. The findings of the routine annual evaluation and the observations that have been made by the teacher open a serious question that needs to be considered in the upcoming academic year. Do we, with the aim of achieving student satisfaction and lowering the dropout rate, really need to make a course less academically demanding? Are the university really at risk of dumbing down to a secondary school level as reflected by Scott (2014)?

Keywords: blended learning, dropout, higher education

References: Scott, Alister. (2014) Universities at risk of dumbing down into secondary school. In The Conversation, 22 August, 2014. Available: http://theconversation.com/universities-at-risk-of-dumbing-down-into-secondaryschools-30553 (18. 4. 2015).

The Information Society, a Challenge for Business Students?

Florjančič, Viktorija. 2015. The Information Society, a Challenge for Business Students? In Learning Technology for Education in Cloud. Springer International Publishing vol. 533.
p. 178–187. Http://ltec2015.um.si/resources/ltec/02-LTEC-book.pdf

Abstract:

We welcome digital natives to our university assuming they are competent computer and internet users. However, testing their computer skills at the beginning of the course revealed that they are not as highly skilled as was initially expected. The majority of students had surprisingly never heard of the massive open online courses that have been challenging higher education in recent years. Moreover, a lot of students do not use freely accessible learning resources on the web. Collecting data from Eurostat statistics raises an interesting issue – more and more EU households are getting broadband internet access and internet penetration is not only following users that have accessed the internet once in the last 3 months, but users that access the internet daily. It would be expected that individuals, especially those aged under 30, are highly computer and internet literate, but the data analysis revealed otherwise. Not only students included in the research presented in the empirical part of this paper, but also an average young internet user of one of the 28 EU countries. Using Facebook and the first Google search result is not enough anymore.

Keywords: ICT literacy · Information society · Open education

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...