petek, 19. junij 2009

Koledar


Za vse, ki potrebujete priročen koledar za planiranje šolskega (študijskega) leta, lahko uporabite predlogo, ki jo snamete na svoj računalnik (v XLS ali ODS format) in jo poljubno dopolnite. Za pripravo predloge sem uporabila idejo koledarjev, ki so dostopni na Vertex42. Dodala pa sem obliko, ki jo uporabljam pri planiranju izvedb predmetov, ki jih poučujem na FM. Dokument je pripravljen s programom Neooffice (OpenOffice za Mac OS X) in naložen na Google Docs.

Koledar je primeren tudi za učence, dijake in študente, ki 4-mesečni koledar na eni A4 strani enostavno vpnejo v svoj zvezek. Obseg koledarja si nastavite tako, da na prvem listu (Osnovni podatki) vnesete številko prvega meseca koledarja.

Bodite pozorni, da pred tiskanjem preverite nastavitev strani in robov. Izgled koledarja, ki se začne s septembrom je prikazan na sliki.

sreda, 03. junij 2009

Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov

Sulčič, Viktorija. 2009. Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov. V Moodle.si. Koper : Fakulteta za management Koper, 2009. pp. 162–171.

Povzetek: V prvem delu prispevka prikazujemo wiki, kot rešitev Spleta 2.0 na splošno ter njeno uporabo v izobraževanju. V nadaljevanju prispevka prikazujemo primer vključitve wikija, kot modula odprto kodnega sistema za upravljanje učnih vsebin Moodle, v izobraževalni proces za podporo sodelovalnega dela študentov. Prikaz uporabe wikija za podporo sodelovalnega dela zaključujemo z evalvacijo uvedbe, ki je pokazala, da je Moodle wiki, kljub svoji okrnjenosti v primerjavi z bolj izpopolnjenimi sistemi, kakršen je na primer Media wiki, uporaben in primeren za izvedbo številnih skupinskih in individualnih nalog.

Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov

četrtek, 19. marec 2009

3. slovenski MoodleMoot


Pripravljamo 3. mednarodno konferenco moodle.si. Tako kot do sedaj se bomo na MoodleMoot-u srečali sedanji in bodoči uporabniki Moodle. Več o konferenci na spletni skupnosti moodle.si.

petek, 30. januar 2009

E-poslovanje v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih

Sulčič, Viktorija. 2008. E-poslovanje v slovenskih malih in srednje velikih podjetjih. V Management 3 (4): 347–361.

Povzetek: V prispevku prikazujemo položaj slovenskih malih in srednje velikih podjetij na področju e-poslovanja. V prvem delu prispevka primerjamo razširjenost e-poslovanja v Sloveniji in državah EU ter intenzivnost poslovanja slovenskih malih in srednje velikih podjetij prek interneta. Drugi del prispevka izhaja iz raziskave, ki je bila narejena na vzorcu 49 malih in srednje velikih podjetij. Z analizo podatkov prikazujemo razširjenost posameznih dejavnosti na internetu ter jih primerjamo s podatki raziskave nacionalnega statističnega urada, ki so bili zbrani pred letom in pol. Zanimiv del raziskave so predvsem učinki uvedbe e-poslovanja in ovire za uvajanje e-poslovanja.

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...