petek, 19. junij 2009

Koledar


Za vse, ki potrebujete priročen koledar za planiranje šolskega (študijskega) leta, lahko uporabite predlogo, ki jo snamete na svoj računalnik (v XLS ali ODS format) in jo poljubno dopolnite. Za pripravo predloge sem uporabila idejo koledarjev, ki so dostopni na Vertex42. Dodala pa sem obliko, ki jo uporabljam pri planiranju izvedb predmetov, ki jih poučujem na FM. Dokument je pripravljen s programom Neooffice (OpenOffice za Mac OS X) in naložen na Google Docs.

Koledar je primeren tudi za učence, dijake in študente, ki 4-mesečni koledar na eni A4 strani enostavno vpnejo v svoj zvezek. Obseg koledarja si nastavite tako, da na prvem listu (Osnovni podatki) vnesete številko prvega meseca koledarja.

Bodite pozorni, da pred tiskanjem preverite nastavitev strani in robov. Izgled koledarja, ki se začne s septembrom je prikazan na sliki.

sreda, 03. junij 2009

Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov

Sulčič, Viktorija. 2009. Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov. V Moodle.si. Koper : Fakulteta za management Koper, 2009. pp. 162–171.

Povzetek: V prvem delu prispevka prikazujemo wiki, kot rešitev Spleta 2.0 na splošno ter njeno uporabo v izobraževanju. V nadaljevanju prispevka prikazujemo primer vključitve wikija, kot modula odprto kodnega sistema za upravljanje učnih vsebin Moodle, v izobraževalni proces za podporo sodelovalnega dela študentov. Prikaz uporabe wikija za podporo sodelovalnega dela zaključujemo z evalvacijo uvedbe, ki je pokazala, da je Moodle wiki, kljub svoji okrnjenosti v primerjavi z bolj izpopolnjenimi sistemi, kakršen je na primer Media wiki, uporaben in primeren za izvedbo številnih skupinskih in individualnih nalog.

Moodle Wiki – orodje za podporo sodelovalnega dela študentov

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...