ponedeljek, 05. januar 2015

E-študij v slovenskem visokošolskem prostoru

Povzetek

Svetovni trendi izvajanja študija na daljavo oziroma e-študija se širijo tudi v slovenski visokošolski izobraževalni prostor. Tako za študijsko leto 2014/2015 visokošolski zavodi, za dodiplomski študij na daljavo, razpisujejo 930 vpisnih mest. Iz razpisa izhaja, da se študij na daljavo pojavlja le na izrednem študiju, čeprav bi takšen način študija, predvsem ker se študij izvaja prek spleta (e-študij), lahko predstavljal tudi način izvedbe rednega študija. V medijih se pojavljajo dvomi o kakovosti študija na daljavo, zato v prispevku prikazujemo pregled zakonodaje in spremljajočih dokumentov ter izpostavljamo kritične točke, na katere bi pri izvajanju e-študija morali biti pozorni. E-študij je le način izvedbe študija, pri čemer bi, ob upoštevanju sodobnih pedagoških pristopov, študij moral biti usmerjen na študenta in njegovo dejavnost ter doseganje učnih izidov akreditiranega študijskega programa. Enotna bi morala biti tudi presoja kakovosti izvedbe študija, za katero predlagamo, da se iz presoje prehodnosti, števila diplomantov ter časa trajanja študija, usmeri v presojo sistemov za spremljanje doseganja učnih izidov ter odgovornosti zanje. Področje presoje učnih izidov in doseženih kompetenc postavlja slovensko visoko šolstvo pred veliko preizkušnjo.
Prispevek

Ni komentarjev:

Objava komentarja

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...