ponedeljek, 22. junij 2015

Množično odprto spletno izobraževanje učiteljev

V prispevku predstavljamo rezultate pilotne izvedbe MOOC tečaja, ki je bil, za potrebe usposabljanja učiteljev, razvit v okviru mednarodnega projekta Hands-On ICT. Projekt financira EU. V pettedenski tečaj, ki se je izvajal v angleškem jeziku, se je vključilo 734 udeležencev. Glede na to, da se je tečaj izvajal prek Moodla, evalvacija izvedbe temelji na podatkih, pridobljenih iz sistema ter na anketi, ki smo jo izvedli ob zaključku tečaja. Študentje (udeleženci), vključeni v MOOC, so opravljali različne tedenske dejavnosti. Za vse uspešno zaključene tedenske dejavnosti so udeleženci prejeli značko, ki odraža uspešnost študenta. Vseh 6 značk je prejelo manj kot 10 % študentov, kar je značilno tudi za MOOC tečaje, ki jih ponujajo Udacity, Coursera ali edX. Na osnovi zbranih podatkov smo poskušali izluščiti nekaj povezav med uspešnostjo udeležencev in drugimi zajetimi spremenljivkami. Izpostavili bi vlogo moderatorja, ki je običajno vpeljana v MOOC ter same vsebine tečaja, ki morajo biti za udeleženca zanimive in uporabne. 

Prispevek na Academia.edu

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...