petek, 15. februar 2019

Družbena omrežja med mladimi


Mladi med 14. in 17. letom v ZDA

Raziskava raziskovalnega centra Pew je pokazala, da mladi Američani (med 14. in 17. letom) vedno pogosteje uporabljajo YouTube (85 %), Instagram (72 %) ter Snapchat (69 %), medtem ko je delež uporabnikov Facebooka padel na 51 % uporabnikov. YouTube je bolj popularen med dečki (89 %, dekleta: 81 %), medtem kot je na Instagramu (deklice: 75 %, dečki 69 %) in Snapchatu (dekleta: 72 %, dečki 67 %) več deklet. Do omrežij dostopajo predvsem prek mobilnih naprav (pametnih telefonov).

Študentje poslovne šole

Študente ob začetku predmeta povabim k izpolnitvi ankete o navadah, vezanih na uporabo računalnika in interneta ter uporabo spletnih storitev. Glede na spremembo navad ameriških mladostnikov, sem želela preveriti kako je z uporabo naprav in družbenih omrežij moj študenti poslovne šole. V anketi so sodelovali študentje 1. letnika univerzitetnega (UN) (93,9 % odziv) in strokovnega (VS) študijskega programa (83,1 % odziv) Management, UP Fakultete za management.  Zanimivo, skoraj vsi, v anketo vključeni študentje (98,5 %), redno ali pogosto uporabljajo pametni telefon za dostop do interneta, pa tudi za opravljanje študijskih obveznosti. Za šolsko delo pametni telefon redno ali pogosto uporablja 68,4 % anketiranih študentov. Le 10,5 % anketiranih študentov mobilni telefon za šolsko delo uporablja redko, ali nikoli (2,1 %). Podrobnosti so razvidne iz slike 1.

Slika 1: Pogostost uporabe naprav za dostop do interneta in za šolsko delo


Podobno kot po zgoraj omenjeni raziskavi, tudi naši študentje najpogosteje uporabljajo YouTube – pogosto ali redno ga uporablja kar 96,8 % anktiranih študentov (Slika 2). Dejansko ni študenta, ki bi YouTube-a ne uporabljal, ali pa bi ga uporabljal redko. Instagram je ravno tako zelo priljubljeno družbeno omrežje, saj ga redno ali pogosto uporablja 89,5 % anketiranih študentov. Facebook je med našimi študenti še vedno prisoten, saj ga redno ali pogosto uporablja 85,2 % anketirancev, medtem ko ga nikoli ne uporablja 5,3 % anketiranih ter dodatni 1,1 % redko. Uporabo družbenih omrežij smo merili po pogostoti uporabe. Med američani priljubljeno omrežje Snapchat ni bilo ponujeno v izbiro, so ga pa študentje vpisali pod "drugo". Tako je uporabo Snapchata zabeležilo 38,9 % anketirancev in sicer več med študenti VS programa (46,7 %) kot študenti UN programa (29,0 %).

Slika 2: Pogostost uporabe družbenih omrežij

In zakaj študentje uporabljajo YouTube? O tem pripravljam predstavitev za eno od prihodnjih konferenc.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...